Trykkregulatorer

 

Digitale trykktransmittere og kontrollere for gasser og væsker. Absolutt, relativ og differansetrykk.
Leveres tilsvarende modeller som EL-Flow serien med flere ulike muligheter for BUS-styring.
EL-PRESS for laboratorie, IN-PRESS for industrielle applikasjoner, EL-PRESS "Metal Sealed" for høy renhet og halvleder industrien, IQ+Flow i ultrakompakt design.

Skriv ut