Innstikkbare og in-line termiske flowmetere

 
Innstikkbare termiske flowmålere brukes for å få en nøyaktig måling av gass der prosessen har varierende temperatur og hastighet. Laget for industrielle applikasjoner, alle typer gasser, særlig gode på varm luft og urene gasser som biogass, for store og små rør.
Skriv ut