Turbin mengdemålere

 

Turbin flowmetere har et stort bruksområde, med temperaturområde fra -273°C til + 350°C. Vi har konstruksjoner som tåler trykk opptil 4000 Bar.
De er ufølsom ovenfor væsker som er forurenset med tørrstoff. Turbin og lager er utformet slik at mediet vaskes vekk og ikke blokkerer turbinen.

Turbin flowmeterne har også hurtig responstid som tillater hurtig akselerasjon, 5 til 50 m/s.
Signaloppløsning er høy, inntil flere tusen pulser pr liter.

Skriv ut